Musik i Film

För filmkompositörernas rättigheter och villkor i filmbranschen.

Filmkompositörer

Om du är en yrkesverksam kompositör inom film och rörlig media så är det viktigt att du tar vara på dina rättigheter och att du under produktion ges goda förhållanden att verka. Vi har därför sett till att samla all kunskap på ett ställe.

Läs mer->

Filmmusik

Planerar du att ta in en kompositör i din filmproduktion? Vilken underbar idé! Men först kan det vara bra att veta vad detta innebär så att du underlättar både för dig själv och din framtida kompositör.

Läs mer->

Nyheter

Live Score Festival
Den 11:e november 2018, kl. 16.30 presenteras Stockholms och Sveriges första LIVE SCORE FESTIVAL (LSF). Spelplatsen är Kulturamas stora scen i Hammarby Sjöstad.
Boka biljetter här.

Vår Verksamhet

Musik i Film

Bildades 2017 och är de svenska filmkompositörernas branschorganisation. Vi driver kompositörernas frågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig filmbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av våra huvuduppgifter.

Kunskap och påverkan

Syftet med Musik i Film är att tillvarata och främja våra medlemmars intressen. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap om arbetsvillkor, men också genom att informera om hur man ska gå tillväga för att förhandla synkronisering och avtal. Vi sprider också kunskap om kompositören och musikens värde, samtidigt som vi aktivt arbetar med att synliggöra och förstärka kompositören roll i branschen. Musik i Films påverkansarbete bedrivs delvis på egen hand, men också i nätverk och kommittéer med mål att påverka beslut på politisk nivå i enlighet med våra medlemmars intressen.

Medlemsservice och mötesplats

Flera av våra medlemsorienterade aktiviteter handlar om att förse medlemmar med relevant kunskap och utbildning, genom till exempel kurser och omvärldsbevakning. Vi ämnar även att bistå med juridisk hjälp och rådgivning. Dessutom har vi tagit initiativ till en lång rad evenemang, festivaler samt tillfällen där medlemmar träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens.

Förhandling och representation

Vi företräder våra medlemmar i en rad olika organisationer som till exempel Stim, Ncb, Bonus Copyright Access och Export Music Sweden.

Kontakta Oss

Varmt välkommen att kontakta oss