Musik i Film

En intressegrupp för filmkompositörer och svensk filmmusik.

Filmkompositörer

Om du är en yrkesverksam kompositör inom film och rörlig media så är det viktigt att du under produktion ges goda förhållanden att verka. Vi har därför sett till att samla all kunskap på ett ställe.

Filmmusik

Planerar du att ta in en kompositör i din filmproduktion? Vilken underbar idé! Men först kan det vara bra att lära sig mer om arbetet som ligger bakom, för att du underlättar både för dig själv och din framtida kompositör.

Nyheter

Live Score Festival
Den 11:e november 2018, kl. 16.30 presenteras Stockholms och Sveriges första LIVE SCORE FESTIVAL (LSF). Spelplatsen är Kulturamas stora scen i Hammarby Sjöstad.
Boka biljetter här.

Vår Verksamhet

Musik i Film

Bildades 2017 och är en grupp som syftar till främja filmkompositörer och filmmusik. Vi driver kompositörernas frågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig filmbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av våra huvuduppgifter.

Kunskap och påverkan

Syftet med Musik i Film är att tillvarata och främja våra medlemmars intressen. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap om arbetsvillkor. Vi sprider också kunskap om kompositören och musikens värde på musikscenen, samtidigt som vi aktivt arbetar med att synliggöra och förstärka kompositören roll i branschen. Musik i Films påverkansarbete bedrivs oberoende av myndigheter, i nätverk och kommittéer med mål att påverka beslut på politisk nivå i enlighet med våra medlemmars beslut.

Medlemsservice och mötesplats

Organisationen tar fr.o.m. 2019 in stödmedlemmar, för mer information kontakta info@musikifilm.se. Flera av våra medlemsorienterade aktiviteter handlar om att förse medlemmar med relevant kunskap och utbildning, genom till exempel kurser och ge en omvärldsbevakning. Vi ämnar även att i framtiden bistå med juridisk hjälp och rådgivning. Dessutom har vi tagit initiativ till en rad evenemang, festivaler samt tillfällen där stödmedlemmar träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens.

Kontakta Oss

Varmt välkommen att kontakta oss